Bảng giá tên miền Việt Nam và quốc tế

Tên miền Việt Nam (.vn)

Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Transfer
.vn 770.000₫ 460.000₫ Miễn phí
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 670.000₫ 360.000₫ Miễn phí
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
350.000₫ 170.000₫ Miễn phí
.name.vn 71.000₫ 37.000₫ Miễn phí

Tên miền Quốc tế

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.com 300.000₫ 280.000₫ 300.000₫
.net 290.000₫ 300.000₫ 290.000₫
.org 310.000₫ 320.000₫ 310.000₫
.biz 300.000₫ 320.000₫ 300.000₫
.info 320.000₫ 340.000₫ 320.000₫
.asia 350.900₫ 361.900₫ 350.900₫
.mobi 434.500₫ 434.500₫ 434.500₫
.xxx 2.638.900₫ 2.638.900₫ 2.638.900₫
.tv 786.500₫ 797.500₫ 786.500₫
.co 783.200₫ 783.200₫ 783.200₫
.us 230.000₫ 250.000₫ 230.000₫
.eu 260.700₫ 260.700₫ 260.700₫
.site 841.500₫ 852.500₫ 841.500₫
.tel 317.900₫ 317.900₫ 317.900₫
.zone 701.800₫ 712.800₫ 701.800₫
.shop 841.500₫ 852.500₫ 841.500₫
.blog 638.000₫ 648.000₫ 638.000₫

Tên miền Quốc tế mới

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.xyz 240.000₫ 260.000₫ 240.000₫
.top 370.000₫ 390.000₫ 370.000₫
.in 248.600₫ 259.600₫ 248.600₫
.co.in 212.300₫ 212.300₫ 212.300₫
.firm.in 212.300₫ 212.300₫ 212.300₫
.net.in 212.300₫ 212.300₫ 212.300₫
.org.in 212.300₫ 212.300₫ 212.300₫
.com.co 783.200₫ 783.200₫ 783.200₫
.me 678.700₫ 689.700₫ 678.700₫
.online 870.100₫ 881.100₫ 870.100₫
.cc 754.600₫ 754.600₫ 754.600₫
.name 232.100₫ 232.100₫ 232.100₫
.gen.in 212.300₫ 212.300₫ 212.300₫
.ind.in 212.300₫ 212.300₫ 212.300₫
.tw 927.300₫ 927.300₫ 927.300₫
.land 684.200₫ 684.200₫ 684.200₫
.company 452.100₫ 452.100₫ 452.100₫
.gift 463.100₫ 463.100₫ 463.100₫
.marketing 781.000₫ 781.000₫ 781.000₫
.media 663.300₫ 674.300₫ 663.300₫
.website 492.800₫ 492.800₫ 492.800₫
.ws 533.500₫ 533.500₫ 533.500₫
0911 345 060